Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Kort gezegd omvat het de juridische onderwerpen waarmee een onderneming in de praktijk van alle dag in aanraking kan komen.

Damrecht heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Onze advocaten adviseren bij het opstellen van contracten en daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Wij proberen geschillen te voorkomen door met de ondernemer mee te denken en risico’s in kaart te brengen. Mede in dat kader kunnen wij u adviseren en begeleiden bij het vormgeven van financierings- en zekerhedenconstructies.

Verder staan onze juristen cliënten bij op het gebied van het vennootschapsrecht. Denk aan geschillen tussen aandeelhouders, herstructureringen, liquidatie van ondernemingen, maar ook fusies en overnames. Waar nodig wordt samengewerkt met notarissen, accountants of andere gespecialiseerde juristen en fiscalisten.