Insolventierecht

Als een bedrijf of organisatie in liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen komt, ontstaat een acute situatie waarbij slagvaardig optreden vereist is. Alleen door snel en adequaat op te treden kan erger worden voorkomen. Als zodanig worden zij door rechtbanken veelvuldig aangesteld als curator en bewindvoerder in vaak grote en complexe faillissementen en surseances. De kennis en ervaring die zij hierbij hebben opgedaan, maken dat zij bij uitstek geschikt zijn om bedrijven in financiƫle nood bij te staan. Onze advocaten hebben veel ervaring met het herstructureren en doorstarten van (insolvente) bedrijven.

De andere kant van de medaille is dat wij zijn toegerust om u te ondersteunen als u wordt geconfronteerd met een klant, afnemer of contractspartij die in financiƫle problemen is geraakt. Wij helpen u bij de incasso van vorderingen en verzorgen de uitwinning van zekerheden, als het mogelijk is bij dochtermaatschappijen of bestuurders van uw tegenpartij. Tevens staan wij u bij als u door een curator in uw hoedanigheid van bestuurder of commissaris van een failliete rechtspersoon of anderszins wordt aangesproken.