Fiscaal Insolventierecht

Met Fiscaal Insolventierecht wordt gedoeld op de fiscale aspecten bij saneringen en insolventies. Vaak een onderbelicht onderwerp, maar veelal met grote (financiële) consequenties.

Onze specialisten zijn bij uitstek geschikt om u op dit onderwerp te adviseren en te begeleiden in de contacten met de fiscus bij saneringen. Bijvoorbeeld op het gebied van BTW, loonbelasting, vennootschapsbelasting, compensabele verliezen en invordering.