Bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en stichtingen, hebben een afgescheiden vermogen. Desondanks kunnen bestuurders en commissarissen in verschillende situaties persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, zowel binnen als buiten faillissement. Dat geldt evenzeer voor andere betrokkenen, zoals externe adviseurs en accountants.

Wij zijn bij uitstek gespecialiseerd op het gebied van persoonlijke aansprakelijkheid en kunnen u bijstaan wanneer u in uw hoedanigheid van bestuurder, commissaris of anderszins wordt aangesproken door een curator of een crediteur. Mede omdat onze advocaten veelvuldig optreden als curator in faillissementen hebben zij als geen ander inzicht in deze materie.