Belasting- en Invorderingsrecht

Zowel ondernemingen als vermogende particulieren laten hun strategische fiscale planning over aan Damrecht.

Wij adviseren onder meer over het optimaliseren van de belastingdruk bij het opzetten of beëindigen van een onderneming, bij overnames of bij reorganisaties en herstructering. Vanwege onze uitgebreide kennis van het ondernemingsrecht en het insolventierecht zijn wij in staat om, met vaak innovatieve oplossingen, tot optimalisatie van uw fiscale posities en structuren te komen. Waar nodig werken wij dan samen met andere gespecialiseerde advocaten, belastingkundigen en accountants.

Het kantoor beschikt over specifieke deskundigheid ter zake de heffing van omzetbelasting (BTW) bij overheid en non-profit organisaties.

In geval van geschillen met de belastingdienst bieden wij naast eersteklas tactische ervaring ook de allerbeste technische bekwaamheden als het gaat om procederen in bezwaar- en beroepprocedures.