Arbeidsrecht

De praktijk van het Arbeidsrecht bestrijkt alle juridische aspecten van de verhouding tussen werkgever en werknemer. Jurist arbeidsrecht

Voor onze cliënten – bedrijven en particulieren – houden wij ons bezig met het opstellen en het beoordelen van arbeidsovereenkomsten, het voeren van onderhandelingen in procedures over afvloeiingsregelingen, individuele en collectieve ontslagprocedures, schorsingen, de begeleiding van reorganisaties inclusief het opstellen van een sociaal plan, concurrentie- en relatiebeding en kwesties van medezeggenschap.

Daarnaast adviseren wij u ter zake de mogelijk- en onmogelijkheden indien arbeid wordt verricht níet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht zoals bij detachering, franchise en managementovereenkomsten. Wij hebben de specifieke kennis in huis waar het gaat om de veelal verstrekkende fiscale consequenties die dergelijke overeenkomsten met zich kunnen meebrengen, bijvoorbeeld betreffende inleners- en ketenaansprakelijkheid of de vraag of loonbelasting en sociale zekerheidpremies wel of niet moeten worden afgedragen.

Vaststellingsovereenkomst beoordelen